แจ้งหลักฐานการชำระเงิน
เลขที่ใบสั่งซื้อ
ยอดโอน
ธนาคาร
วันที่โอน
เวลา
เอกสารการโอน